Topbar jagtgruppen.dk

Velkommen til Nordisktrap hjemmeside. Officielle webside of Nordisktrap.dk

Menu nordisktrap.dk

29-07-2022
2 online !

Filer i udskriftvenlig Adobe Acrobat format  (PDF)

 
 

UDTAGELSESKRAV TIL DET DANSKE LANDSHOLD 2022 til 2025

Betingelser, der skal være opfyldt i understående rækkefølge, til Nordisk Trap landsholdet på i alt 25 skytter.

Udtagelseskravet er: At der er opnået et resultat mindst en (1) gang på sæsonen, på de første 100/150 duer som følgende:

Senior/ Old-boys/Veteran = 92. Junior = 90.  Dame  = 86

 

·         VED UDTAGELSES TIL LANDSHOLDET SKAL FØLGENDE VÆRE OPFYLDT I GÆLDENDE RÆKKEFØLGE.

1: Skudt udtagelseskravet på antal duer mindst en (1) gang på sæsonen.

2: Deltaget ved DM eller DGP til 200 duer.

3: Deltaget i mindst en (1) 150 duers Grand Prix 1 dags skydning.

4: Deltaget i mindst tre (3) 100 duers OBS skydninger. BM: at 150 duers skydninger også tæller som en 100 duers skydning.

Det betyder i praksis at der minimum kan/skal skydes til fire (4) skydninger på sæsonen for udtagelses til landsholdet.

Tre (3) 150 duers GP eller to (2) 100 duers skydninger og en (1) 150 duers GP + DGP eller DM. Hvis ellers alle andre krav er opfyldt.

1.   Udtagelses skydning til 200 duer er DGP.

2.   Udtagelses skydning til 200 duer er DM.

Bedste resultat af udtagelses skydningerne til 200 duer, tælles sammen med opnåede gennemsnit på ranglisten. BM: De tæller ikke med som 100/150 duers resultat, heller ikke som opnået 100 duers resultatkrav.

 

·         DANSK MESTERSKAB INDIVIDUELT OG DGP

Tæller som udtagelsesskydninger 1 og 2 til det Danske landshold. Vinder af dansk mesterskabs DIF guldmedalje, kan udtages af sektionslederen til det Danske landshold.

Efter placering på den endelige (ranglisten inkl. bedste res. fra DGP/DM) rangliste udtages følgende antal skytter i aldersklasserne:

3 senior, 3 oldboys, 3 veteran, 3 junior og 3 damer

Sektionsleder udtager 25. skytte. (Reserve) og ni (9) skytter yderligere blandt alle andre skytter, der skulle have opfyldt landsholdkravet.

 

For at kunne udtages som en af de tre (3) senior eller ni (9) yderligere skytter til seniorhold 2 & 3 & 4 skal udtagelseskravet på 92 være skudt mindst EN (1) gang på sæsonen, gælder også for juniorskytte. Seniorhold 2 til 4 sammensættes stærkest muligt af sektionslederen i samråd med NT RÅDET.

Skulle antallet af skytter der opfylder landsholdskravet være under det antal der udtages fra Ranglisten, udtages de manglende skytter af sektionslederen, efter individuelt vurdering og tidligere resultater. Resultater må max være 1 år gammel.

Hvis ikke andet bestemmes af sektionslederen, skyder denne som reserve (25) Regel bestemt af de tre nordiske lande. 

 

·         RANGLISTEN.

De 3 bedste resultater til 100 duer tæller på ranglisten

Det bedste resultat til 150 duer, tæller på ranglisten (INKL. HOLD DM)

Finale points: Medregnes i gennemsnittet på ranglisten (se regler for finale points)

Ranglisteplacering til landsholdet udregnes på gennemsnittet af de 3 bedste resultater til 100 duer, og det bedste resultat til 150 duer. Samt rangliste points, og det bedste resultat fra DM eller Dansk Grand Prix. (Udtagelses skydning til 200 duer)

LH Gennemsnittet på ranglisten, afgør som udgangspunkt landsholdets Sammensætning af 3 mandshold til landskampen. Der er et krav at seniorer hold et (1) kun består af seniorskytter. Der er krav om at Junior - V50 - V60 skytter opfylder alderskravet. Det er dog et krav at alle skytter på hold et (1) har skudt landsholdskravet på 92. Hold 2 til 4 sammensættes af sektionslederen i samråd med NT rådet.

Det er kun tilladt at have to (2) 100 duers OBS resultater fra samme bane på ranglisten

        De tre (3) bedste Damer, Junior, Oldboys & Veteran (V60 & V70) på ranglisten udtages før de resterende ni skytter og reserven udtages.

 

FINALEPOINTS/FINALER:

NEDENSTÅENDE VEDR. FINALER: der skydes kun finaler i A rækken ved minimum 30 deltagende skytter.

LH POINT UDELES UDEN FINALER I A - B - DAMER OG JUNIOR VED

150 DUER & 100 DUER.

Ved minimum 30 skytter skydes finaler (5 bedste skytter på dagen) ved OBS til 100 duer, og kvalifikationsskydninger til 150 duer. Der skydes altid efter den nye finale. Vindere af finalen tildeles 5 points, nr. 2 får 4 points, nr. 3 får 3 points, nr. 4 får 2 points og nr. 5 får 1 point på ranglisten. Finalepoint omregnes til LH i procentsatsen 0,25 pr point. Der skydes altid finaler ved DM og Dansk Grand Prix. Kun A skytter kan deltage i en A finale.

DAMER: skyder finale hvis bare tre (3) dame deltager i skydningen (ved minimum 30 deltagere). finalen fyldes op med B skytter. De skyder på lige fod om points i finalen. B skytter, kan ikke tage points opnået som B skytter over på ranglisten, hvis skytten senere skulle skyde landsholdskravet. A SKYTTER kan ikke deltage i en damefinale. Der uddeles ingen finalepoints i Dame rækken uden finaler.

JUNIOR: PT. skydes der ikke om finalepoints i junior rækken.

Der skal deltage minimum 10 skytter før der uddeles finalepoint, Der skal være mindst 30 skytter før der skydes A finale. Der uddeles ikke finale points i junior rækken. Der uddeles kun finale points i Dame rækken hvis de skyder finale.

En kvalifikations/OBS skydning er tællende ved minimum 8 deltagere, er der under 8 skytter tilmeldt aflyses skydningen.

 

Ranglisten nulstilles efter DM.

Sektionslederen udtager skytter til NM med udgangspunkt i den igangværende rangliste, uanset udtagelsestidspunktet. Sektionslederen skal udtage det stærkeste hold efter hans & landstræners vurdering. Sektionslederen udpeger evt. JURY og DOMMERE til Landskampen. Dommere vil få et honorar på kr. 600,00 pr. dag.

 

·         DISPENSATION til Danske skytter bosat i udlandet.

Skytter med dansk pas bosat i udlandet som ønsker at deltage på landsholdet,

Skal deltage i mindst 4 kvalifikationsstævner NT til 100 duer, som er godkendt af det, Respektive nationale forbund, samt resultat og ranglisteført i det pågældende land.

Resultat for hver skydning skal være sektionslederen i hænde senest 7 dage efter Konkurrencens afslutning. Der skal indbetales kr. 100,00 til sektionen senest 7 dage før konkurrencens start.

Der er stadig krav om deltagelse ved DM eller DGP og mindst en (1) skydning til 150 duer.

Stævnet skal være godkendt resultat ført på der respektive lands kalender, og resultatet skal være underskrevet af stævneleder og JURY for den pågældende skydning, samt være oplyst på lerduer.net under resultater.

Ovenstående regler gælder også for skytter bosat i DK som deltager i stævner i udlandet F.eks. Norge eller Sverige.

Der skydes ikke om finale points ved skydninger uden for Danmark.

Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt tæller resultatet ikke på DK ranglisten.

 

BM: Sektionslederen har ret til at udtage skytter der ikke har opfyldt ovenstående krav:

 

BM: sektionslederen har ret til ikke, at udtage skytter efter nedenstående bestemmelser.

* Ikke at udtage skytter der tidligere i udtagelsesåret har udvist usportslig og uetisk opførsel, selv om skytten har opfyldt alle krav til landsholdet.

* Har udøvet konkurrerende virksomhed i andre forbund, til skade for DSkyU og Nordisk Trap, ved aktivt at afholde eller deltage i skydninger i nordisk Trap eller lignende i samme tidsrum som Nordisk Trap afholder stævner.

*Hvis en skytte ligger under en placering som nr. 25 på ranglisten, selv om skytten har opnået et (1) resultat på 92, som er landsholdskravet.

 

SELVBETALING:

Skytter der aktivt skyder i andre forbund eller organisationer, kan godt udtages til landskampen mellem de nordiske lande. Dette vil dog være uden tilskud fra Nordisk Trap sektionen, og dermed på fuld egenbetaling, dog godtgøres de indbetalte rangliste penge der skulle være indbetalt ved deltagelse i Nordisk Trap sektionen, svarende til kr. 100 pr skydning.

Skulle en skytte blive udtaget UDEN at opfylde alle krav om deltagelse til det minimum af skydninger som reglerne foreskriver, tilskrives egenbetalingen, hvad der svarer til et indskud på kr. 300,00 ved skydninger til 100 duer, og kr. 400,00 ved skydninger til 150 duer.

 

PRISER & INDSKUD:

Indskud 100 duers skydninger = kr. 300,00

Indskud 150 duers GP skydninger = kr. 400,00 (fra 2023)

DM og Dansk Grand Prix til 200 duer = kr. 600,00

Overskud fra alle skydninger bruges til sektionens daglige drift, papir, print, IT mm. Og naturligvis til LANDSHOLDET.

DM: Der skydes HERRE og DAME finaler, samt Juniorfinale, hvis der er MINDST 8 deltagere i klassen.

DGP: Der skydes finaler i A og B rækken, Damer og Junior rækkerne hvis der er minimum 8 deltagere i hver klasse.

 

MVH

Sektionslederen & Rådet

 

 

 

Resultatkrav for udtagelse til NT landsholdet

SKAL VÆRE SKUDT MINDST EN (1) GANG TIL DE FØRSTE 100 DUER VED OBS OG KVALIFIKATIONSSKYDNINGER 150 DUER.

DGP OG DM TÆLLER IKKE MED.

Landsholds UDTAGELSES krav 2020 

 

Senior

92

Oldboys

92

Veteran

92

Junior

90

Damer

86

 

Afvikling af OBS & Kvalifikations skydninger. DM & DGP

Der skal skydes finaler ved alle indstillings (OBS) og kvalifikations skydninger med min. 30 skytter, se regler

 Indskud 100 duer indstillingsskydning = kr. 300,00

Indskud 150 duer kvalifikationsskydning = kr. 400,00

Overskud fra alle skydninger bruges til LANDSHOLDET og Sektionsudgifter til IT mm.

DM: Skydes DIF Herre finale. DIF Dame finale. Herre Junior finale. Dame Junior finale. minimum 8 deltagere.

DGP: Skydes der finale i A rækken & B  rækkerne for ikke kvalificerede skytter = skytter der ikke har opnået et resultat svarende til min. 92/100 

 

  DANMARKSMESTERSKABET FOR HOLD

NORDISK TRAP

 HOLD: DM

* Et hold består af 3 skytter. Dette gælder både herre- som dame/ juniorhold.

* Det er tilladt at stille med flere hold fra samme forening.

* Skytterne skal være medlem af den forening, på hvis hold de deltager.

*Der må stilles med MIX hold, disse holddeltager i herre rækken. (Kan ikke vinde DIF)

 AFVIKLING DM HOLD:

* Alle skydninger afvikles efter Nordisk Skytte Regions reglement for NT. Der skydes med timer – fra 0 til 1,25 sekund.

* Der skyder 6 skytter i hver serie – bestående af 2 klubhold á 3 skytter.  Afvikling af en serie – se retningslinjer for dette.

* Der er fri tilmelding for alle til DM HOLD finalen.

.  RESULTATER:

* Det samlede antal træffere for de tre skytter, er holdets resultat pr. runde.

* Hvis to eller flere hold har samme antal træffere, afgøres  medaljeplaceringen efter gældende regler                         

ANTAL  DUER DM:

Der skydes til 150 duer pr. skytte, (ret til evt. ændring forbeholdes)

 ØKONOMI:

Hvert hold betaler kr. 1,000,00 til Sektionen som bærer udgifter til medaljer, pokaler

og diplomer, samt duer.

 PRÆMIER:

Medaljer / DIF – Diplomer til de 3 bedste Dame og Herre og Juniorhold i finalen.  

Diplomer til alle holdene i finalen.

  BM: HOLD DM TÆLLER PÅ RANGLISTEN SOM 150 DUER.

 

REGLER VEDR. KLASSIFICERING AF A & B SKYTTER NORDISK TRAP

 

1: LANDSHOLDSSKYTTER FRA ÅRET FØR ER AUTOMATISK A-SKYTTER. DENNE REGEL ER KUN GÆLDENDE FOR HERRER, SENIOR, OLDBOYS & VETERAN 

2: SKYTTE DER I INDEVÆRENDE SÆSON PÅ RANGLISTEN OPNÅR ET (1) RESULTAT PÅ 92 DUER ELLER DEROVER, ER AUTOMATISK   A-SKYTTE.

 Punkt 2 er gældende for alle skytter.
 

Retningslinjer vedr. klassificering

af

A&B

FINALER 

 A SKYTTER KAN KUN SKYDE A FINALE.

B SKYTTER PÅ DAGEN SKYDER B FINALE.

SKYDES DER 92 PÅ DAGEN ER MAN A SKYTTE.

B SKYTTER KAN IKKE DELTAGE I A FINALER. (DM UNDTAGET)

 

Regler og opdatering godkendt af sektionsleder Ebbe Hansen 28,08,2015

for sæsonen 2015/16

 

Exit

 

Bund