Topbar jagtgruppen.dk

Velkommen til Nordisktrap hjemmeside. Officielle webside of Nordisktrap.dk

Menu nordisktrap.dk

28-09-2020
2 online !

Filer i udskriftvenlig Adobe Acrobat format  (PDF)

 

UDTAGELSESKRAV TIL DET DANSKE LANDSHOLD 2019/2020

Betingelser, der skal være opfyldt;

Udtagelseskravet er: At der er opnået et resultat mindst en (1) gang på sæsonen, på de første 100/150 duer som følgende:

Senior/ Old-boys = 92,  Veteran = 90,  Junior = 90,  Dame  = 86

SAMT DEREFTER:

·         DELTAGET I MINDST 3 OBS.TIL 100 DUER.

·         DELTAGET I MINDST KVALIFIKATIONS SKYDNING TIL 150 DUER.

·     DELTAGET I MINDST UDTAGELSES SKYDNING TIL 150 DUER GP, 2 DAGS.

·    DELTAGET I MINDST 1 UDTAGELSES SKYDNING til 200 DUER.

·         DM OG DGP. ER UDTAGELSES SKYDNINGER til 200 DUER.

·         VED UDTAGELSES TIL LANDSHOLDET SKAL FØLGENDE VÆRE OPFYLDT i   PRIORITERET RÆKKEFØLGE:

1: Skudt udtagelseskravet på antal duer mindst en (1) gang på sæsonen.

2: Deltaget ved DM eller DGP til 200 duer.

3: Deltaget i mindst en (1) 150 duers GP 2 dags skydning.

4: Deltaget i mindst en (1) 150 duers GP 1 dags skydning.

5: Deltaget i mindst tre (3) 100 duers OBS skydninger. BM: at 150 duers skydninger, både 1 & 2 dagsskydninger, også tæller som 100 duers skydninger.

Det betyder i praksis at der minimum kan/skal skydes til fire (4) skydninger på sæsonen for udtagelses til landsholdet.

Tre (3) 150 duers GP (hvoraf en af dem skal være en 2 dags skydning) eller to (2) 100 duers skydninger og en (1) 150 duers GP som skal være en to dags skydning + DGP eller DM. Hvis ellers alle andre krav er opfyldt.

1.   Udtagelses skydning til 200 duer er DGP.

2.   Udtagelses skydning til 200 duer er DM.

Bedste resultat af udtagelses skydningen til 200 duer tællers sammen med opnåede gennemsnit på ranglisten. BM: De tæller ikke med som 100/150 duers resultat, heller ikke som opnået 100 duers resultatkrav.

·         DANSK MESTERSKAB INDIVIDUELT OG DGP

Tæller som udtagelse til det Danske landshold.

Vinder af dansk mesterskabs DIF guldmedalje, udtages af sektionslederen til

Det Danske landshold som 13. skytte. Kvalificere skytten sig via udtagelseskrav,

Udtages den 13. skytte til landsholdet, af sektionslederen.

Efter placering på den endelige (rangliste inkl. bedste res. fra DGP/DM) rangliste udtages:

6 senior, 3 oldboys, 3 veteran, 3 junior og 3 damer

Sektionsleder udtager 13. skytte. (Reserve) og seks (6) skytter yderligere blandt alle andre skytter, der skulle have opfyldt landsholdkravet.

Skulle antallet af skytter der opfylder landsholdskravet være under det antal der udtages fra Ranglisten, udtages de manglende skytter af sektionslederen, efter individuelt vurdering og tidligere resultater. Resultater må max være 1 år gammel.

Hvis ikke andet bestemmes af sektionslederen, skyder denne som reserve (13)  

 

 

·         RANGLISTEN.

De 3 bedste resultater til 100 duer tæller på ranglisten

Det bedste resultat til 150 duer, både 1 og 2 dags, tæller på ranglisten

Finale points: Medregnes i gennemsnittet på ranglisten (se regler for finale points)

Ranglisteplacering til landsholdet udregnes på gennemsnittet af de 3 bedste resultater til 100 duer, og det bedste resultat til 150 duer. Samt rangliste points, og det bedste resultat fra DM eller Dansk Grand Prix. (Udtagelses skydning 200 duer)

LH Gennemsnittet på ranglisten, afgør som udgangspunkt landsholdets Sammensætning af 3 mandshold til landskampen. Der er ikke krav om at seniorer hold kun består af seniorskytter. Der er dog krav om at Junior - V50 - V60 skytter opfylder alderskravet.

         1, 2 og 3 danner hold 1.

4, 5 og 6 danner hold 2.

7, 8 og 9 danner hold 3

     10, 11 og 12 danner hold 4.

FINALEPOINTS:

Der skal skydes finaler (5 bedste skytter på dagen) ved alle OBS til 100 duer, og kvalifikationsskydninger til 150 duer. Der skydes altid efter den nye finale. DM og DGP finaler tæller IKKE med. Vinder af finalen tildeles 5 points, nr. 2 får 4 points, nr. 3 får 3 points, nr. 4 får 2 points og nr. 5 får 1 point på ranglisten. Points opnået indgår i % beregningen til LH

DAMER: skyder finale hvis bare en (1) dame deltager i skydningen, finalen fyldes derefter op med ikke LH skytter. De skytter skyder på lige fod om points. Ikke LH skytter, kan IKKE tage points, opnået som ikke LH skytte over på ranglisten hvis skytten senere på sæsonen skulle skyde landsholdskravet. Se regler vedr. LH skytters kvalificering. LH skytter kan IKKE deltage i en DAME FINALE

Der skal deltage minimum 10 skytter for at der uddeles finale points.

Det er kun tilladt at have to (2) 100 duers OBS resultater fra samme bane på ranglisten

 

Ranglisten nulstilles efter DM/LANDSKAMPEN.

Ved UDTAGELSE til NM gælder ranglisten 1 år bagud fra udtagelsestidspunktet.

 

DM TURNERINGEN individuelt:

Vindes af den skytte der har højeste totale antal duer i alt på ranglisten.

På 3 skydninger til 100 duer, 1 skydning til 150 duer, DM til 200 duer samt DGP til 200 duer.

I alt 850 duer.

Der skydes i DAME & HERRE & HERREJUNIOR & DAMEJUNIOR.

Det er kun tilladt at have to (2) 100 duers OBS resultater fra samme bane på ranglisten

 

·         DISPENSATION til Danske skytter bosat i udlandet.

Skytter med dansk pas bosat i udlandet som ønsker at deltage på landsholdet,

Skal deltage i mindst 4 kvalifikationsstævner NT til 100 duer, som er godkendt af det, Respektive nationale forbund, samt resultat og rangliste ført i det pågældende land.

Resultat for hver skydning skal være sektionslederen i hænde senest 7 dage efter konkurrencens afslutning. Der skal indbetales kr.  100,00 til sektionen senest 14 dage før konkurrencens start.

 Der er stadig krav om deltagelse i Dansk Grand Prix, eller DM og mindst 1 stævne til 150 duer.

Stævnet skal være godkendt og resultat ført på det respektive lands rangliste, og resultat skal underskrives af stævneleder og JURY for den pågældende skydning.

Ovenstående regler gælder også for skytter bosat i Danmark, som deltager i stævner i udlandet, som F.eks. Norge eller Sverige.

Hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes tæller resultatet ikke på DK ranglisten.

BM: Sektionslederen har ret til at udtage skytter der ikke har opfyldt ovenstående krav

Hvis det antal af skytter der har skudt kravet er under det antal der pladser til.

Og ikke at udtage skytter der tidligere i udtagelsesåret har udvist usportslig og uetisk opførelse. Selv om de skulle opfylde alle andre krav. Eller har udøvet konkurrerende virksomhed i andre forbund, til skade for DSkyUs Nordisk Trap sektion, ved aktivt at afholde

Og udøve skydninger af samme karakter i samme tidsrum som DSkyUs Nordisk Trap sektion.

Skytter der aktivt skyder i andre forbund eller organisationer kan udtages til landskampen mellem de nordiske lande. Dette vil dog være uden tilskud fra DSkyU og på fuld egenbetaling, minus det indskudte beløb fra deltagelse ved skydninger i sæsonen (kr. 100,00 pr. skydning)

     En kvalifikationsskydning er kun tællende på ranglisten hvis der er min. 8 deltagere. Finale points uddeles kun ved minimum 10 deltagende skytter.

     Hvis der er under 8 skytter AFLYSES stævnet.

 

MVH

Sektionslederen.

 

 

 

Resultatkrav for udtagelse til NT landsholdet

SKAL VÆRE SKUDT MINDST EN (1) GANG TIL DE FØRSTE 100 DUER VED OBS OG KVALIFIKATIONSSKYDNINGER 150 DUER.

DGP OG DM TÆLLER IKKE MED.

Landsholds UDTAGELSES krav 2020 

 

Senior

92

Oldboys

92

Veteran

90

Junior

90

Damer

86

 

Afvikling af OBS & Kvalifikations skydninger. DM & DGP

Der skal skydes finaler ved alle indstillings (OBS) og kvalifikations skydninger

 Indskud 100 duer indstillingsskydning = kr. 300,00

Indskud 150 duer kvalifikationsskydning = kr. 350,00

Overskud fra alle skydninger bruges til LANDSHOLDET og Sektionsudgifter til IT mm.

DM: Skydes DIF Herre finale. Dame finale. Herre Junior finale. Dame Junior finale.

DGP: Skydes der finale i alle klasser.  Samt en B finale for ikke kvalificerede skytter =

skytter der ikke har opnået et resultat svarende til min. 92/100 (kan opnås på dagen)

 

  DANMARKSMESTERSKABET FOR HOLD

NORDISK TRAP

 HOLD: DM

* Et hold består af 3 skytter. Dette gælder både herre- som dame/ juniorhold.

* Det er tilladt at stille med flere hold fra samme forening.

* Skytterne skal være medlem af den forening, på hvis hold de deltager.

*Der må stilles med MIX hold, disse holddeltager i herre rækken.

 AFVIKLING DM HOLD:

* Alle skydninger afvikles efter Nordisk Skytte Regions reglement for NT. Der skydes med timer – fra 0 til 1,25 sekund.

* Der skyder 6 skytter i hver serie – bestående af 2 klubhold á 3 skytter.  Afvikling af en serie – se retningslinjer for dette.

* Der er fri tilmelding for alle til DM HOLD finalen.

.  RESULTATER:

* Det samlede antal træffere for de tre skytter, er holdets resultat pr. runde.

* Hvis to eller flere hold har samme antal træffere, afgøres  medaljeplaceringen efter gældende regler                         

ANTAL  DUER DM:

Der skydes til 150 duer pr. skytte, (ret til evt. ændring forbeholdes)

 ØKONOMI:

Hvert hold betaler kr. 900,00 til Sektionen som bærer udgifter til medaljer, pokaler

og diplomer, samt duer.

 PRÆMIER:

Medaljer / DIF – Diplomer – Blomster til de 3 bedste Dame og Herre og Juniorhold i finalen.  

Diplomer til alle holdene i finalen.

  

REGLER VEDR. KLASSIFICERING AF A & B SKYTTER NORDISK TRAP

GÆLDER DGP

1: LANDSHOLDSSKYTTER FRA ÅRET FØR ER AUTOMATISK A-SKYTTER. DENNE REGEL ER KUN GÆLDENDE FOR HERRER, SENIOR, OLDBOYS & VETERAN 

2: SKYTTE DER I INDEVÆRENDE SÆSON PÅ RANGLISTEN

      OPNÅR ET (1) RESULTAT PÅ 92 DUER ELLER DEROVER, ER AUTOMATISK A-SKYTTE.

 Punkt 2 er gældende for alle skytter.
 

Retningslinjer vedr. klassificering

af

A&B

FINALER 

 A SKYTTER KAN KUN SKYDE A FINALE.

B SKYTTER PÅ DAGEN SKYDER B FINALE.

SKYDES DER 92 PÅ DAGEN ER MAN A SKYTTE.

B SKYTTER KAN IKKE DELTAGE I A FINALER.

ØNSKER JUNIORER & DAMER AT DELTAGE I FINALER BETALES FULDT INDSKUD.

 

Regler og opdatering godkendt af sektionsleder Ebbe Hansen 28,08,2015

for sæsonen 2015/16

 

Exit

 

Bund