Topbar jagtgruppen.dk

Velkommen til Nordisktrap hjemmeside. Officielle webside of Nordisktrap.dk

Menu nordisktrap.dk

25-09-2017
2 online !

Filer i udskriftvenlig Adobe Acrobat format  (PDF)

 
 

UDTAGELSESKRAV TIL DET DANSKE LANDSHOLD 2018 Nordisk Trap

Betingelser, der skal være opfyldt;

UDTAGELSESKRAV NT LANDSHOLD.

Skal være opnået i minimum en skydning inden for sæsonen.

Senior/ Old-boys = 92,  Veteran = 90,  Junior = 90,  Dame  = 86

SAMT:

·         NOTERET I MINDST 3 Indstillings skydninger TIL 100 DUER. 

·         NOTERET I MINDST KVALIFIKATIONS SKYDNING TIL 150 DUER.

     NOTERET I MINDST 1 UDTAGELSES SKYDNING til 200 duer

·         DM OG DGP. ER UDTAGELSES SKYDNINGER.

1.   Udtagelses skydning "Dansk Grand Prix"  (Udtagelse af Brutto Landshold)

2.   Udtagelses skydning DM.   (Udtagelse af endeligt Landshold)

For at undgå for mange afbud, er der Brutto udtagelse efter første skydning, sådan at skytterne har mulighed for at tilrettelægge deres evt. deltagelse på landsholdet.

      Bedste resultat af udtagelsesskydningerne tællers sammen, med opnåede gennemsnit

      på ranglisten.  

·         DANSK MESTERSKAB INDIVIDUELT.

Tæller som 2. og endelig udtagelse til det Danske landshold.

Vinder af dansk mesterskabs DIF guldmedalje, udtages af sektionslederen til

Det Danske landshold som 7. skytte. Kvalificere skytten sig via udtagelseskrav,

Udtages den 13. skytte til landsholdet, af sektionslederen.

Efter placering på den endelige (rangliste inkl. res. fra DGP/DM) rangliste udtages:

6 senior, 3 oldboys, 3 veteran, 3 junior og 3 damer

Sektionsleder udtager 13. skytte. (Reserve) og seks (6) skytter yderligere blandt alle andre skytter, der skulle have opfyldt landsholdkravet.

Skulle antallet af skytter der opfylder landsholdskravet være under det antal der udtages fra Ranglisten, udtages de manglende skytter af sektionslederen, efter individuelt vurdering og tidligere resultater. Resultater må max være 1 år gammel.

Hvis ikke andet bestemmes af sektionslederen, skyder denne som reserve (13)

Sektionen er forpligtet til at stille med delegations & Jurymedlem til landskampen.  

·         RANGLISTEN.

De 3 bedste resultater til 100 duer tæller på ranglisten, ved indstillings skydning til landsholdet.

De første 100 duer ved kvalifikationsskydninger tæller som indstillings skydning.

Og kvalifikations skydning, resultatet fra den bedste Kvalifikations skydning til (150 duer).

Ranglisteplacering til landsholdet udregnes på gennemsnittet af de 3 bedste resultater a 100 duer, og bedste a 150 duer, som tages med til DM eller Dansk Grand Prix. (Udtagelses skydning)

Gennemsnittet af de 3 bedste resultater (100 duer) og bedste resultat (150 duer) + bedste resultat fra en Udtagelses skydning, hvor DM og DGP udgør 2 skydninger.

Gennemsnittet på rangliste, afgør som udgangspunkt landsholdets hold- sammensætning til landskampen. Det er den endelige rangliste inkl. DGP eller DM (Bedste Resultat) efter DM er udgangspunktet. Der stilles med 4 seniorhold, 1 V50 hold, 1 V60/70 hold, 1 damehold & 1 juniorhold. Holdsammensætningen af de udtagne skytter i klasserne V50, V60/70 og senior afgøres af sektionslederen i samråd med skytterne. Sektionslederen har den afgørende beslutning ved uenighed.

 

Holdene: Senior 1 - 2 - 3 - 4 sættes i henhold til de ovenstående retningslinjer. Der behøver ikke være rene seniorhold, seniorhold sammensættes af skytter fra klasserne Senior, V50. V60/70 & Junior. Udtaget ud fra ranglisten. V50 og V60/70 holdne behøver ikke nødvendigvis sammensat af de tre bedste efter ranglisten, hvis en eller flere af de skytter ønsker at skyde på seniorhold. V50 og V60/70 hold kan ikke bestå af skytter fra andre aldersklasser. HUSK der udtages fortsat 6 seniorskytter. V50 og V60/70 og Juniorhold SKAL vælges blandt de udtagne skytter i klassen.

Deltagelse i landskampen er med egenbetaling, som erfaringsmæssig beløber sig til, fra      kr. 800,00 – 2.500,00 som skal dække indkvartering, transport, Banket, forplejning, MM.

Det er kun tilladt at have to (2) 100 duers OBS resultater fra samme bane på ranglisten

 

Ranglisten nulstilles efter DM.

 

Resultatkrav for udtagelse til NT landsholdet

Landsholds resultat krav 2017 

 

Senior

92

Oldboys

92

Veteran

90

Junior

90

Damer

86

 

Resultatkvalifikation

Skyde 5 resultater på 5 forskellige Danske baner over sæsonen

I hver klasse. (Mindst et resultat fra hver landsdel)

Senior = 96, Old boys = 95, Veteran = 93, Junior = 92, Dame = 88.

Vil automatisk udløse udtagelse til landsholdet

I hver klasse

Senior = 96

Oldboys = 95

Veteran = 93

Junior = 92

Damer = 88

Uanset resultatet fra DM eller DGP.

Afvikling af indstillingsskydninger. DM og DGP

Der skydes finaler ved alle indstillings (OBS) og kvalifikationsskydninger

 Indskud 100 duer indstillingsskydning = kr. 250,00

Indskud 150 duer kvalifikationsskydning = kr. 300,00

Overskud fra disse skydninger bruges til LANDSHOLDET og Sektionsudgifter ved IT mm.

DM: skydes DIF Herre finale. Dame finale. Herre Junior finale. Dame Junior finale.

DGP skydes der finale i alle klasser.  Samt en B finale for ikke kvalificerede skytter =

skytter der ikke har opnået et resultat svarende til min. 92/100

 

Det er kun tilladt at have 2 resultater 100 duer fra samme bane på ranglisten. – DM og DGP.

 

·         DISPENSATION til Danske skytter bosat i udlandet.

Skytter med dansk pas bosat i udlandet som ønsker at deltage på landsholdet,

skal deltage i mindst 4 kvalifikationsstævner NT til 100 duer, som er godkendt af det 

respektive nationale forbund, samt resultat og ranglisteført i det pågældende land.

Resultat for hver skydning skal være sektionslederen i hænde senest 2 dage efter

Konkurrencens afslutning. GP udregnes således, 3 bedste 100 duer lagt sammen delt med 2.

Der er stadig krav om deltagelse til Dansk Grand Prix, eller DM

 

Sektionslederen har ret til at udtage skytter der ikke har opfyldt ovenstående krav

Hvis antal af skytter der har skudt kravet er under det antal der pladser til.

     Og ikke at udtage skytter der tidligere i udtagelsesåret har udvist usportslig og

uetisk opførelse ved skydninger eller på andre offentlige medier.

Hermed menes der dårlig, negativ, og eller personlige angreb på sektionens ledere på medier som Facebook, Twitter  mm.

Samt bringe DSkyU som organisation, eller dennes ansatte og ledere i miskredit på offentlige medier, eller ved ubegrundet rygte dannelse i offentligt rum. Selv om de skulle opfylde alle andre krav.

En Indstillings skydning er kun tællende på ranglisten hvis der er min. 8 deltagere

(Sjælland undtaget her er kravet min. 6 skytter)

hvis der er under 6 skytter tæller resultatet ikke.

 

 

 

  DANMARKSMESTERSKABET FOR HOLD

samt holdturneringen

NORDISK TRAP

 DM TURNERINGEN HOLDSKYDNING:

Vindes af det klubhold der har højeste totale antal duer i alt på holdranglisten.

På 3 skydninger til 150 duer

I alt 450 duer.

Der skydes i DAME & HERRE rækkerne.

(Mix hold er tilladt og tæller i HERRE rækken)

Det er kun tilladt at have et (1) resultater fra samme bane på ranglisten. Samt at ALLE

3 skytter fra klubben er tilmeldt som hold på de udvalgte tællede skydninger i følge kalender. som er alle GP stævner (150 duer)

De 3 bedste resultater tæller

Der er 8 GP skydninger på en sæson.

Det er tilladt at benytte forskellige skytter på et hold over sæsonen.

Holdnavne er gældende for hele sæsonen.

 

HOLD: DM

* Et hold består af 3 skytter. Dette gælder både herre- som dame/ juniorhold.

* Det er tilladt at stille med flere hold fra samme forening.

* Skytterne skal være medlem af den forening, på hvis hold de deltager.

*Der må stilles med MIX hold, de deltager så i herre rækken.

 AFVIKLING DM HOLD:

* Alle skydninger afvikles efter Nordisk Skytte Regions reglement for NT. Der skydes med timer – fra 0 til 1,25 sekund.

* Der skyder 6 skytter i hver serie – bestående af 2 klubhold á 3 skytter.  Afvikling af en serie – se retningslinjer for dette.

* Der er fri tilmelding for alle til DM finalen.

.  RESULTATER:

* Det samlede antal træffere for de tre skytter, er holdets resultat pr. runde.

* Hvis to eller flere hold har samme antal træffere, afgøres  medaljeplaceringen efter gældende regler                         

ANTAL  DUER DM:

Der skydes til 150 duer pr. skytte, (ret til evt. ændring forbeholdes)

 ØKONOMI:

Hvert hold betaler kr. 900,00 til Sektionen som bærer udgifter til medaljer, pokaler

og diplomer, samt duer.

 PRÆMIER:

Medaljer / DIF – Diplomer – Blomster til de 3 bedste Dame og Herre og Juniorhold i finalen.  

Diplomer til alle holdene i finalen.

  

REGLER VEDR. KLASSIFICERING AF A & B SKYTTER NORDISK TRAP

GÆLDER DGP

1: LANDSHOLDSSKYTTER FRA ÅRET FØR ER AUTOMATISK A-SKYTTER. DENNE REGEL ER KUN GÆLDENDE FOR HERRER, SENIOR, OLDBOYS & VETERAN 

2: SKYTTE DER I INDEVÆRENDE SÆSON PÅ RANGLISTEN

      OPNÅR ET (1) RESULTAT PÅ 92 DUER ELLER DEROVER, ER AUTOMATISK A-SKYTTE.

 Punkt 2 er gældende for alle skytter.
 

Retningslinjer vedr. klassificering

af

A&B

FINALER 

 A SKYTTER KAN KUN SKYDE A FINALE.

B SKYTTER PÅ DAGEN SKYDER B FINALE.

SKYDES DER 92 PÅ DAGEN ER MAN A SKYTTE.

B SKYTTER KAN IKKE DELTAGE I A FINALER.

ØNSKER JUNIORER & DAMER AT DELTAGE I FINALER BETALES FULDT INDSKUD.

 

Regler og opdatering godkendt af sektionsleder Ebbe Hansen 28,08,2015

for sæsonen 2015/16

 

Exit

 

Bund